• Quảng Bình

  Thứ sáu, 23/02/2018

  Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi.
  • 14°C -

  • 20°C

 • Quảng trị

  Thứ sáu, 23/02/2018

  Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi.
  • 15°C -

  • 20°C

 • Thừa Thiên Huế

  Thứ sáu, 23/02/2018

  Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét.
  • 17°C -

  • 22°C

 • Đà Nẵng

  Thứ sáu, 23/02/2018

  Nhiều mây, có mưa rải rác.
  • 25°C -

  • 21°C

 • Quảng Nam

  Thứ sáu, 23/02/2018

  Nhiều mây, có mưa.
  • 20°C -

  • 26°C

 • Quảng Ngãi

  Thứ sáu, 23/02/2018

  Nhiều mây, có mưa.
  • 21°C -

  • 27°C

Bản tin dự báo

WRF-ARW 4km

00

03

06

09

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

45

48

51

54

57

60

63

66

69

72

LOOP
WRF-ARW 4km
LOOP all var's
LOOP all var's
AT500 00 03 06 09 12 15 18 21 24
27 30 33 36 39 42 45 48
51 54 57 60 63 66 69 72 AT500
AT700 00 03 06 09 12 15 18 21 24
27 30 33 36 39 42 45 48
51 54 57 60 63 66 69 72 AT700
AT850 00 03 06 09 12 15 18 21 24
27 30 33 36 39 42 45 48
51 54 57 60 63 66 69 72 AT850
Gio 00 03 06 09 12 15 18 21 24
27 30 33 36 39 42 45 48
51 54 57 60 63 66 69 72 Gio
May 00 03 06 09 12 15 18 21 24
27 30 33 36 39 42 45 48
51 54 57 60 63 66 69 72 May
Mua 00 03 06 09 12 15 18 21 24
27 30 33 36 39 42 45 48
51 54 57 60 63 66 69 72 Mua

Thông tin

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

Địa chỉ: 660 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 05113 618630 - Fax: 05113 618139

Email: webmaster@kttvttb.vn